Konvertere desimale tall til binære tall
Navnløst dokument

Desimal til binær konvertering

Å konvertere et desimaltall til et binært tall er en av de vanligste prosedyrene som utføres i datamaskinoperasjoner. I eksemplet nedenfor konverteres desimaltallet, 253, til et binært tall med en rest, r, ved påfølgende divisjon med 2. Det binære tallet for 253 er 11111101

1 253/2 = 126 r 1
2 126/2 = 63 r 0
3 63/2 = 31 r 1
4 31/2 = 15 r 1
5 15/2 = 7 r 1
6 7/2 = 3 r 1
7 3/2 = 1 r 1
8 1/2 = 0 r 1


Base 2 nummereringssystem

Datamaskiner gjenkjenner og behandler data ved hjelp av det binære, eller base 2, nummereringssystemet. Det binære nummereringssystemet bruker bare to symboler (0 og 1) i stedet for de ti symbolene i desimalnummereringssystemet. Plasseringen, eller stedet, for hvert siffer representerer tallet 2 (grunntallet) hevet til kraften (eksponenten), basert på dens posisjon.

eksempler
24

25

26


 

Tabellen nedenfor illustrerer hvordan et desimaltall konverteres til et binært tall

Base 2 nummereringssystem

Verdi

Symboler

2

2

2

2

2

2

2

2

Symboler

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Base Exponent

27

26

25

24

23

22

21

20

Stedsverdi

128

64

32

16

8

4

2

1

Konverter desimal 35 til binær

0

0

1

0

0

0

1

1

Prosedyre for å konvertere et desimalnummer til et binærnummer

Det er omtrent fem trinn involvert i å konvertere tallet 35 til et binært tall.

1. Først må du bestemme den større kraften til 2 som er mindre enn eller lik 35. Så, med det største tallet, er 2 til 5 (32) mindre enn 35. Plasser en "1" i den kolonnen og , beregn deretter hvor mye som er til overs ved å trekke fra 32 fra 35. Resultatet er 9.

2. Deretter vil du sjekke om 16 (den neste nedre kraften på 2) som passer inn i 3. Fordi det ikke gjør det, plasseres en "0" i den kolonnen. Verdien til neste nummer er 8, som er større enn 3, så en "0" plasseres også i den kolonnen.

3. Den neste verdien som vi jobber med er 4, som fremdeles er større enn 3. Så, igjen, vil vi gjøre dette til "0."

4. OK, vår neste verdi vil være 2, som er mindre enn 3. Og fordi det er, vil vi plassere en "1" i kolonnen. Nå må du trekke fra 2 fra 3, og resultatet blir 1.

5. Verdien på det siste tallet er 1, som fortsatt fungerer med det gjenværende tallet. Derfor vil vi plassere en "1" i den siste kolonnen. Nå ser vi at det binære tallet for desimaltallet 35 er 100011.


Video Instruksjoner: Tallsystemer 3 - Regning fra totall (binær) til titall (desimal) (September 2021).