Hva er CRC-feilretting?
Datamaskiner i et nettverk må kunne oppdage når datapakker har blitt skadet i overføringen. For å oppdage disse feilene, kobler datamaskiner i et Ethernet-nettverk en spesiell kode til hver av sine pakker. Når Ethernet-pakkene opprettes, fører den sendende datamaskinen dataene gjennom en spesiell matematisk formel og knytter resultatet som kalles en Cyclic Redundancy Code, eller CRC til pakken. Den mottakende datamaskinen åpner deretter pakken, utfører de samme beregningene og sammenligner svaret med svaret som følger med pakken. Hvis CRC-kodene ikke stemmer, ber den mottakende datamaskinen den sendende maskinen om å sende pakken på nytt. Ved å holde pakkene små, reduserer dette tiden som kreves for å overføre dataene etter en feil.