Tate - Babynavn
Tate kommer fra et engelsk etternavn som sannsynligvis var avledet av det gamle norrøne ordet for munter.

En bærer av etternavnet var den engelske sukkerhandleren Henry Tate (1819-1899), som finansierte bygningen av det opprinnelige Tate-kunstgalleriet i London. Tate er nå et nettverk av fire gallerier (Tate Britain, Tate Liverpool, Tate St Ives og Tate Modern) spredt over hele England.

Nært beslektet med Tate er navnet Tatum, som opprinnelig var stedsnavn som refererte til en husmannsplass eid av Tate.

Video Instruksjoner: Nam June Paik – 'My Crazy Uncle' | TateShots (November 2021).